НЕК с търг за доставка на клинов шибър с електрическо задвижване на ХГ2 във ВЕЦ „Бял извор“

16.04.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на клинов шибър с електрическо задвижване на ХГ2 във ВЕЦ „Бял извор“ обяви Национална електрическа компания ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на клинов шибър с електрическо задвижване на ХГ2 във ВЕЦ „Бял извор“ обяви Национална електрическа компания ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 16.04.2021 г.

  • 13.05.2021 г.

  • 42131120: Доставки

  • 00026-2021-0052

  • https://app.eop.bg/today/129117