НЕК обяви публично състезание за доставка на UPS

07.04.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции“ обяви „Национална електрическа компания“ ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции“ обяви „Национална електрическа компания“ ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 07.04.2021 г.

  • 26.04.2021 г.

  • 31154000: Доставки

  • 00026-2021-0047

  • https://app.eop.bg/today/123992