НЕК обяви публично състезание за доставка на смоли, силикони и лепила

24.11.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Двугодишна доставка на смоли, силикони и лепила за нуждите на предприятие „Водноелектрически централи“ обяви Национална електрическа компания ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Двугодишна доставка на смоли, силикони и лепила за нуждите на предприятие „Водноелектрически централи“ обяви Национална електрическа компания ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 24.11.2020 г.

  • 16.12.2020 г.

  • 38120000: Доставки

  • 00026-2020-0080

  • https://app.eop.bg/today/89700