НЕК с обява за изпитвания на анкери за контрол на корозията

23.10.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Изпитвания на анкери за контрол на корозията, ПАВЕЦ „Чаира“ обяви Национална електрическа компаниа ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Изпитвания на анкери за контрол на корозията, ПАВЕЦ „Чаира“ обяви Национална електрическа компаниа ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 23.10.2020 г.

  • 12.11.2020 г.

  • 73430000: Услуги

  • 00026-2020-0065

  • https://app.eop.bg/today/84311