НЕК ЕАД с търг за доставка на смазочни вещества в обособени позиции

04.08.2022 г.1 мин.

Възложител: НЕК ЕАД

Предмет на поръчката: "Доставка на смазочни вещества в обособени позиции”.

  • Възложител: НЕК ЕАД

    Предмет на поръчката: "Доставка на смазочни вещества в обособени позиции”.

  • 04.08.2022 г.

  • 26.08.2022 г.

  • 24951100: Доставки

  • 00026-2022-0116

  • https://app.eop.bg/today/223738