Народно Събрание с търг за сервизно обслужване на пътнически асансьорни

13.05.2022 г.1 мин.

 Народно Събрание обяви обществена поръчка с предмет "Сервизно обслужване на пътнически асансьорни уредби и товарни платформи за нуждите на Народното събрание".

  •  Народно Събрание обяви обществена поръчка с предмет "Сервизно обслужване на пътнически асансьорни уредби и товарни платформи за нуждите на Народното събрание".

  • 13.05.2022 г.

  • 23.05.2022 г.

  • 50750000: Услуги

  • 00728-2022-0012

  • https://app.eop.bg/today/205423