Топлофикация Русе: Направа топлинна изолация на метални димоходи от Котел 5 до колектора

20.11.2023 г.1 мин.

Възложител: Топлофикация Русе

Предмет на поръчката: Направа топлинна изолация на метални димоходи от Котел 5 до колектора към СОИ, по техническо задние

  • Възложител: Топлофикация Русе

    Предмет на поръчката: Направа топлинна изолация на метални димоходи от Котел 5 до колектора към СОИ, по техническо задние

  • 20.11.2023 г.

  • 30.11.2023 г.

  • 45320000: Строителство

  • 00678-2023-0036

  • https://app.eop.bg/today/343641