„Мини Марица-изток“ с публично състезание за доставка на вулканизационни инструменти

23.11.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на вулканизационни инструменти“ обяви „Мини Марица-изток“ ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на вулканизационни инструменти“ обяви „Мини Марица-изток“ ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 23.11.2020 г.

  • 15.12.2020 г.

  • 42600000: Доставки

  • 00265-2020-0093

  • https://app.eop.bg/today/90919