„Мини Марица-изток“ с обява за доставка на резервни части за комплектни кондензаторни уредби

01.03.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за комплектни кондензаторни уредби за компенсация на реактивна мощност“ обяви „Мини Марица-изток“ ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за комплектни кондензаторни уредби за компенсация на реактивна мощност“ обяви „Мини Марица-изток“ ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 01.03.2021 г.

  • 15.03.2021 г.

  • 31230000: Доставки

  • 00265-2021-0024

  • https://app.eop.bg/today/112629