Мини Марица - Изток ЕАД с търг за доставка на стомани

04.08.2022 г.1 мин.

Възложител: Мини Марица - Изток ЕАД

Предмет на поръчката: Доставка на стомани.

  • Възложител: Мини Марица - Изток ЕАД

    Предмет на поръчката: Доставка на стомани.

  • 04.08.2022 г.

  • 01.08.2024 г.

  • 14622000: Доставки

  • T214834

  • https://app.eop.bg/today/214834