Министерски съвет с обява за доставка и монтаж на нови климатици

22.07.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Демонтаж на стари климатици и доставка и монтаж на нови климатици с две обособени позиции“ обяви Министерски съвет на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Демонтаж на стари климатици и доставка и монтаж на нови климатици с две обособени позиции“ обяви Министерски съвет на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 22.07.2021 г.

  • 02.08.2021 г.

  • 39717200: Доставки

  • 00270-2021-0017

  • https://app.eop.bg/today/149919