Метрополитен с търг за обслужване на система за управление, сигнална охрана и контрол на достъпа

16.09.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Програмно техническо обслужване на „Система за управление, сигнална охрана и контрол на достъпа (СУСОД) на обекти на „Метрополитен“ ЕАД“ обяви „Метрополитен“ ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Програмно техническо обслужване на „Система за управление, сигнална охрана и контрол на достъпа (СУСОД) на обекти на „Метрополитен“ ЕАД“ обяви „Метрополитен“ ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 16.09.2020 г.

  • 12.10.2020 г.

  • 50340000: Услуги

  • 00423-2020-0015

  • https://app.eop.bg/today/77073