МЕР – Шумен с открита процедура за доставка на устройство за изкуствен звезден център 10 kV

12.04.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на устройство за изкуствен звезден център 10 kV“ обяви Мрежови експолатационен район Шумен на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на устройство за изкуствен звезден център 10 kV“ обяви Мрежови експолатационен район Шумен на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 12.04.2021 г.

  • 10.05.2021 г.

  • 31170000: Доставки

  • 01379-2021-0057

  • https://app.eop.bg/today/126879