МЕР - София област с търг за доставка на питейна вода по фиксирани мрежи

24.11.2022 г.1 мин.

Възложител: МЕР - София област

Предмет на поръчката: Доставка на питейна вода по фиксирани мрежи, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за Отдел Кюстендил (за обекти: Административна сграда Отдел Кюстендил, п/ст Кюстендил, п/ст Пауталия и п/ст Бобов дол).

  • Възложител: МЕР - София област

    Предмет на поръчката: Доставка на питейна вода по фиксирани мрежи, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за Отдел Кюстендил (за обекти: Административна сграда Отдел Кюстендил, п/ст Кюстендил, п/ст Пауталия и п/ст Бобов дол).

  • 24.11.2022 г.

  • 29.11.2022 г.

  • 41110000: Доставки

  • 01379-2022-0185

  • https://app.eop.bg/today/251490