МЕР – София град с открита процедура за поддържане в работно състояние на пожарогасители

10.06.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите експлоатирани от ЕСО ЕАД, МЕР София град, ЦДУ и ТДУ Запад“ обяви Мрежови експлоатационен район – София град на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите експлоатирани от ЕСО ЕАД, МЕР София град, ЦДУ и ТДУ Запад“ обяви Мрежови експлоатационен район – София град на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 10.06.2021 г.

  • 09.07.2021 г.

  • 50413200: Услуги

  • 01379-2021-0086

  • https://app.eop.bg/today/140015