МВнР публикува обява за следгаранционно поддържане на пожароизвестителни системи

05.03.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Абонаментно сервизно следгаранционно поддържане на пожароизвестителни системи „Zetfas 3000“, „Унипос 7000“ и „Унипос 4000“, монтирани в обекти на МВнР“ обяви Министерство на външните работи на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Абонаментно сервизно следгаранционно поддържане на пожароизвестителни системи „Zetfas 3000“, „Унипос 7000“ и „Унипос 4000“, монтирани в обекти на МВнР“ обяви Министерство на външните работи на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 05.03.2021 г.

  • 15.03.2021 г.

  • 50413200: Услуги

  • 00105-2021-0011

  • https://app.eop.bg/today/113773