КонтурГлобал Марица Изток 3 АД с търг за доставка на стабилизатор против накипоотлагане, инхибитор против корозия

24.06.2022 г.1 мин.

Възложител: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД

Предмет на поръчката: Доставка на стабилизатор против накипоотлагане, инхибитор против корозия, биоцид и програма за химическа обработка на водата с предложените химикали в циркулационна охладителна система в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

  • Възложител: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД

    Предмет на поръчката: Доставка на стабилизатор против накипоотлагане, инхибитор против корозия, биоцид и програма за химическа обработка на водата с предложените химикали в циркулационна охладителна система в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

  • 24.06.2022 г.

  • 13.07.2022 г.

  • 24962000:Доставки

  • 00015-2022-0061

  • https://app.eop.bg/today/218945