„КонтурГлобал Марица Изток 3“ с търг за модификация на разпръскващи нива на Абсорбери 12 и 34

07.04.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Модификация на разпръскващи нива на Абсорбери 12 и 34 с цел повишаване степента на десулфуризация на 97%“ обяви „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Модификация на разпръскващи нива на Абсорбери 12 и 34 с цел повишаване степента на десулфуризация на 97%“ обяви „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 07.04.2021 г.

  • 26.04.2021 г.

  • 50530000: Услуги

  • 00015-2021-0041

  • https://app.eop.bg/today/128019