„КонтурГлобал Марица Изток 3“ с публично състезание за покритие за модификация на абсорбер

09.03.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на антикорозионно гумено покритие за Модификация на Абсорбер 1&2 и 3&4 за увеличаване на степента на десулфуризация на СОИ“ обяви „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на антикорозионно гумено покритие за Модификация на Абсорбер 1&2 и 3&4 за увеличаване на степента на десулфуризация на СОИ“ обяви „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 09.03.2021 г.

  • 29.03.2021 г.

  • 19510000: Доставки

  • 00015-2021-0026

  • https://app.eop.bg/today/115312