„КонтурГлобал Марица Изток 3“ с публично състезание за доставка на помпи и резервни части

08.03.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на помпи KSB KWP K 150-400 и резервни части за помпа KSB KWP K 150-400“ обяви „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на помпи KSB KWP K 150-400 и резервни части за помпа KSB KWP K 150-400“ обяви „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 08.03.2021 г.

  • 25.03.2021 г.

  • 42122430: Доставки

  • 00015-2021-0024

  • https://app.eop.bg/today/115053