КонтурГлобал Марица Изток 3 АД с търг за доставка на стомана листова от контрукционна стомана

17.03.2023 г.1 мин.

Възложител: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД

Предмет на поръчката: Доставка на стомана листова от контрукционна стомана за общо ползване.

  • Възложител: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД

    Предмет на поръчката: Доставка на стомана листова от контрукционна стомана за общо ползване.

  • 17.03.2023 г.

  • 05.04.2023 г.

  • 14700000: Доставки

  • 00015-2023-0037

  • https://app.eop.bg/today/279845