КонтурГлобал Марица Изток 3 АД с търг за ремонт на работни колела за МВ /Мелещ вентилатор/

24.06.2022 г.1 мин.

Възложител: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД

Предмет на поръчката: Ремонт на работни колела за МВ /Мелещ вентилатор/ тип 3300/800/490.

  • Възложител: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД

    Предмет на поръчката: Ремонт на работни колела за МВ /Мелещ вентилатор/ тип 3300/800/490.

  • 24.06.2022 г.

  • 12.07.2022 г.

  • 50000000: Услуги

  • 00015-2022-0059

  • https://app.eop.bg/today/218020