КонтурГлобал Марица Изток 3 АД с търг за доставка на скребкова верига на комбиниран питател на сурови въглища за котел

24.06.2022 г.1 мин.

Възложител: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД

Предмет на поръчката: Доставка на скребкова верига на комбиниран питател на сурови въглища за котел ЕП 670-140.

  • Възложител: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД

    Предмет на поръчката: Доставка на скребкова верига на комбиниран питател на сурови въглища за котел ЕП 670-140.

  • 24.06.2022 г.

  • 13.07.2022 г.

  • 44542000: Доставки

  • 00015-2022-0060

  • https://app.eop.bg/today/218356