АЕЦ Козлодуй ЕАД с търг за техническо проучване на обхвата за модернизация на цилиндър високо налягане на турбина

23.06.2022 г.1 мин.

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Предмет на поръчката: Техническо проучване на обхвата за модернизация на цилиндър високо налягане на турбина К-1000-60/1500-2 на 6 ЕБ.

  • Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

    Предмет на поръчката: Техническо проучване на обхвата за модернизация на цилиндър високо налягане на турбина К-1000-60/1500-2 на 6 ЕБ.

  • 23.06.2022 г.

  • 04.07.2022 г.

  • 71600000: Услуги

  • 00353-2022-0155

  • https://app.eop.bg/today/218902