ТУ - Варна: Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди

02.04.2024 г.1 мин.

Възложител: ТУ - Варна

Предмет на поръчката: Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди с обща мощност 550 kWp, върху покриви на три съществуващи сгради, находящи се в ПИ 10135.2555.26 гр. Варна, ул. „Студентска“ № 1

  • Възложител: ТУ - Варна

    Предмет на поръчката: Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди с обща мощност 550 kWp, върху покриви на три съществуващи сгради, находящи се в ПИ 10135.2555.26 гр. Варна, ул. „Студентска“ № 1

  • 02.04.2024 г.

  • 29.04.2024 г.

  • Строителство

  • 00966-2024-0002

  • https://app.eop.bg/today/370406