Община Съединение: Изграждане на система за сигурност и видеонаблюдение

11.06.2024 г.1 мин.

Възложител: Община Съединение

Предмет на поръчката:
Изграждане на система за сигурност и видеонаблюдение в населени места на Община Съединение, включваща доставка, монтаж и пускане в експлоатация и поддържане на техника за видеонаблюдение

  • Възложител: Община Съединение

    Предмет на поръчката:
    Изграждане на система за сигурност и видеонаблюдение в населени места на Община Съединение, включваща доставка, монтаж и пускане в експлоатация и поддържане на техника за видеонаблюдение

  • 11.06.2024 г.

  • 03.07.2024 г.

  • Доставки

  • 00835-2024-0024

  • https://app.eop.bg/today/395337