Извършване на СМР за реализиране на обект: „Реконструкция на водопроводна и улична мрежа на ул. „Козница“ и ул. „Хан Крум“ , гр. Вършец“

14.09.2021 г.1 мин.

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Извършване на СМР за реализиране на обект: „Реконструкция на водопроводна и улична мрежа на ул. „Козница“ и ул. „Хан Крум“, гр. Вършец“.

  • Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Извършване на СМР за реализиране на обект: „Реконструкция на водопроводна и улична мрежа на ул. „Козница“ и ул. „Хан Крум“, гр. Вършец“.

  • 14.09.2021 г.

  • 14.10.2021 г.

  • 45231000: Строителство

  • 00850-2021-0009

  • https://app.eop.bg/today/160072