ИА „Военни клубове и военно-почивно“ със състезание за поддръжка и ремонт на климатична техника

22.01.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Абонаментна поддръжка и ремонт при необходимост на климатична техника в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции“ обяви Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно“ дело на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Абонаментна поддръжка и ремонт при необходимост на климатична техника в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции“ обяви Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно“ дело на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 22.01.2021 г.

  • 10.02.2021 г.

  • 50000000: Услуги

  • 00515-2021-0004

  • https://app.eop.bg/today/92320