ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ с обява за доставка на хладилна техника

20.11.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на хладилна техника за обекти на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ по обособени позиции“ обяви Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на хладилна техника за обекти на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ по обособени позиции“ обяви Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 20.11.2020 г.

  • 01.12.2020 г.

  • 39711100: Доставки

  • 00515-2020-0061

  • https://app.eop.bg/today/92869