ЕСО ЕАД с търг за доставка, демонтаж и монтаж на токови трансформатори в гаранционния срок на КРУ

17.03.2023 г.1 мин.

Възложител: ЕСО ЕАД

Предмет на поръчката: „Доставка, демонтаж и монтаж на токови трансформатори в гаранционния срок на КРУ, произведено от Сименс, в п/ст ТЕЦ Сливен“.

  • Възложител: ЕСО ЕАД

    Предмет на поръчката: „Доставка, демонтаж и монтаж на токови трансформатори в гаранционния срок на КРУ, произведено от Сименс, в п/ст ТЕЦ Сливен“.

  • 17.03.2023 г.

  • 11.04.2023 г.

  • 31173000: Доставки

  • 01379-2023-0027

  • https://app.eop.bg/today/276308