Електроразпределение Юг с обява за доставка на вентилни отводи 22kV

29.04.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на вентилни отводи 22kV“ обяви Електроразпределение Юг EАД на сайта на Агенция по обществените поръчки. 

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на вентилни отводи 22kV“ обяви Електроразпределение Юг EАД на сайта на Агенция по обществените поръчки. 

  • 29.04.2021 г.

  • 19.05.2021 г.

  • 31681410: Доставки

  • 00143-2021-0064

  • https://app.eop.bg/today/132297