Електроразпределение Север с търг за доставка чрез покупка на нова, неупотребявана система за индикатори за къси и земни съединения

13.08.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка чрез покупка на нова, неупотребявана система за индикатори за къси и земни съединения снабдена с комуникационен интерфейс за предаване на сигнали към SCADA“ обяви Електроразпределение Север АД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка чрез покупка на нова, неупотребявана система за индикатори за къси и земни съединения снабдена с комуникационен интерфейс за предаване на сигнали към SCADA“ обяви Електроразпределение Север АД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 13.08.2020 г.

  • 24.08.2020 г.

  • 31681410

  • 9100397: Електричски материали

  • https://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9100397