ЕВН България Топлофикация с обява за доставка на пластинчати топлообменници

29.04.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на пластинчати топлообменници за битово гореща вода и отопление за абонатни станции“ обяви ЕВН България Топлофикация ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на пластинчати топлообменници за битово гореща вода и отопление за абонатни станции“ обяви ЕВН България Топлофикация ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 29.04.2021 г.

  • 13.05.2021 г.

  • 09320000: Доставки

  • 00129-2021-0011

  • https://app.eop.bg/today/131513