Община Самоков: Доставка на строителни, водопроводни и канализационни материали

09.02.2024 г.1 мин.

Възложител: Община Самоков

Предмет на поръчката: Доставка на строителни, водопроводни и канализационни материали и сходни изделия за нуждите на общината.

  • Възложител: Община Самоков

    Предмет на поръчката: Доставка на строителни, водопроводни и канализационни материали и сходни изделия за нуждите на общината.

  • 09.02.2024 г.

  • 12.03.2024 г.

  • Доставки

  • 00580-2024-0006

  • https://app.eop.bg/today/356131