ДОСТАВКА НА СПИРАТЕЛНА АРМАТУРА И АКСЕСОАРИ, ВЪЗВРАТНА АРМАТУРА, КОНТРОЛНА АРМАТУРА, ВЪЗДУШНИЦИ, ХИДРАНТИ И АКСЕСОАРИ

08.10.2021 г.1 мин.

Предмет на поръчката, количество и/или обем: Доставка на спирателна арматура и аксесоари, възвратна арматура, контролна арматура, въздушници, хидранти и аксесоари, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – Благоевград

  • Предмет на поръчката, количество и/или обем: Доставка на спирателна арматура и аксесоари, възвратна арматура, контролна арматура, въздушници, хидранти и аксесоари, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – Благоевград

  • 08.10.2021 г.

  • 09.11.2021 г.

  • 42130000: Доставки

  • 00220-2021-0025

  • https://app.eop.bg/today/164036