Доставка на резервни части за дезинфектовъчни машини за ВМА

14.01.2022 г.1 мин.

ВМА обяви обществена поръчка за периодична доставка на резервни части и абонаментна поддръжка за дезинфектовъчни машини за гъвкави ендоскопи Soluscope.

  • ВМА обяви обществена поръчка за периодична доставка на резервни части и абонаментна поддръжка за дезинфектовъчни машини за гъвкави ендоскопи Soluscope.

  • 14.01.2022 г.

  • 24.01.2022 г.

  • 34913000

  • 00085-2022-0003

  • https://app.eop.bg/today/177470