НЕК: Доставка на прекъсвачи средно напрежение (СрН)

02.04.2024 г.1 мин.

Възложител: НЕК

Предмет на поръчката: Доставка на прекъсвачи средно напрежение (СрН)

  • Възложител: НЕК

    Предмет на поръчката: Доставка на прекъсвачи средно напрежение (СрН)

  • 02.04.2024 г.

  • 29.04.2024 г.

  • Доставки

  • 00026-2024-0040

  • https://app.eop.bg/today/353207