ИАСРЖ: Доставка, монтаж и сервизно обслужване на криогенен резервоар за съхранение на азот

20.11.2023 г.1 мин.

Възложител: Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството

Предмет на поръчката: Доставка, монтаж и сервизно обслужване на криогенен резервоар за съхранение на течен азот за нуждите на ИАСРЖ

  • Възложител: Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството

    Предмет на поръчката: Доставка, монтаж и сервизно обслужване на криогенен резервоар за съхранение на течен азот за нуждите на ИАСРЖ

  • 20.11.2023 г.

  • 07.12.2023 г.

  • 44611400: Доставки

  • 00868-2023-0006

  • https://app.eop.bg/today/342075