Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на климатици

25.11.2021 г.1 мин.

В предмета на обществената поръчка се включват всички необходими дейности по доставката и монтажа на 7 (седем) броя нови инверторни климатици моно сплит-система с функция за отопление и охлаждане, гаранционната им поддръжка.

  • В предмета на обществената поръчка се включват всички необходими дейности по доставката и монтажа на 7 (седем) броя нови инверторни климатици моно сплит-система с функция за отопление и охлаждане, гаранционната им поддръжка.

  • 25.11.2021 г.

  • 06.12.2021 г.

  • 39717200: Доставки

  • 00610-2021-0027

  • https://app.eop.bg/today/175075