Археологически музей Пловдив: Доставка и монтаж на въздушноохлаждаем агрегат

20.11.2023 г.1 мин.

Възложител: Археологически музей Пловдив

Предмет на поръчката: Доставка и монтаж на въздушноохлаждаем водоохлаждащ агрегат за нуждите на Регионален археологически музей - Пловдив

  • Възложител: Археологически музей Пловдив

    Предмет на поръчката: Доставка и монтаж на въздушноохлаждаем водоохлаждащ агрегат за нуждите на Регионален археологически музей - Пловдив

  • 20.11.2023 г.

  • 27.11.2023 г.

  • 42512300: Доставки

  • 03577-2023-0002

  • https://app.eop.bg/today/343538