Прокуратура на Република България: Климатични системи за сървърни и работни помещения

11.06.2024 г.1 мин.

Възложител: Прокуратура на Република България

Предмет на поръчката: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатични системи за сървърни и работни помещения

  • Възложител: Прокуратура на Република България

    Предмет на поръчката: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатични системи за сървърни и работни помещения

  • 11.06.2024 г.

  • 04.07.2024 г.

  • Доставки

  • 02538-2024-0018

  • https://app.eop.bg/today/391186