Доставка на консумативи за металообработване и електроди

14.09.2021 г.1 мин.

Обществената поръчка включва доставка на консумативи за металообработване и електроди с две обособени позиции:
Обособена позициа 1: "Доставка на консумативи за металообработване", включваща доставка на консумативи за инструменти и машини за рязане, пробиване, шлайфане, струговане и друга обработка на материали;
Обособена позиция 2: "Доставка на електроди", включваща доставка на консумативи за заваряване. За срока на действие на договорите от 36 месеца, доставките ще се осъществяват след изпращане на поръчка за достаква от страна на възложителя. 

  • Обществената поръчка включва доставка на консумативи за металообработване и електроди с две обособени позиции:
    Обособена позициа 1: "Доставка на консумативи за металообработване", включваща доставка на консумативи за инструменти и машини за рязане, пробиване, шлайфане, струговане и друга обработка на материали;
    Обособена позиция 2: "Доставка на електроди", включваща доставка на консумативи за заваряване. За срока на действие на договорите от 36 месеца, доставките ще се осъществяват след изпращане на поръчка за достаква от страна на възложителя. 

  • 14.09.2021 г.

  • 11.10.2021 г.

  • 42630000: Доставки

  • 01379-2021-0130

  • https://app.eop.bg/today/146007