СДВР: Доставка, инсталиране и конфигуриране на система за контрол на достъпа в сграда на СДВР

20.11.2023 г.1 мин.

Възложител: СДВР

Предмет на поръчката: Доставка, инсталиране и конфигуриране на система за контрол на достъпа в административната сграда на СДВР, гр. София, ул. "Антим I" 5

  • Възложител: СДВР

    Предмет на поръчката: Доставка, инсталиране и конфигуриране на система за контрол на достъпа в административната сграда на СДВР, гр. София, ул. "Антим I" 5

  • 20.11.2023 г.

  • 19.12.2023 г.

  • 42961100: Доставки

  • 02351-2023-0033

  • https://app.eop.bg/today/341846