ДГ „Здравец“ с обява за авариен ремонт на отоплителна система

21.09.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Авариен ремонт на отоплителна система в ДГ „ЗДРАВЕЦ“, с. Първомайци.“ обяви Детска градина „Здравец“ на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Авариен ремонт на отоплителна система в ДГ „ЗДРАВЕЦ“, с. Първомайци.“ обяви Детска градина „Здравец“ на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 21.09.2020 г.

  • 28.09.2020 г.

  • 45331000: Строителство

  • 03357-2020-0003

  • https://app.eop.bg/today/78201