ВиК, Плевен: Възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти

10.07.2024 г.1 мин.

Възложител: ВиК, Плевен

Предмет на поръчката: Възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти след отстранени В и К аварии

  • Възложител: ВиК, Плевен

    Предмет на поръчката: Възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти след отстранени В и К аварии

  • 10.07.2024 г.

  • 30.07.2024 г.

  • Строителство

  • 00004-2024-0024

  • https://app.eop.bg/today/407241