УНСС: Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатична техника

09.02.2024 г.1 мин.

Възложител: УНСС

Предмет на поръчката: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, чрез доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатична техника в УНСС, СК „БОНСИСТ“ и УОБ с. Равда

  • Възложител: УНСС

    Предмет на поръчката: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, чрез доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатична техника в УНСС, СК „БОНСИСТ“ и УОБ с. Равда

  • 09.02.2024 г.

  • 11.03.2024 г.

  • Доставки

  • 00062-2024-0005

  • https://app.eop.bg/today/350187