„ВиК Услуги“ гр. Пазарджик с обява за закупуване и доставка на инертен материал

26.02.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Закупуване и доставка на инертен материал - фракция, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на „В и К Услуги“ ЕООД гр.Пазарджик до складова база ”Караман тепе“- р-н Пазарджик“ обяви „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Закупуване и доставка на инертен материал - фракция, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на „В и К Услуги“ ЕООД гр.Пазарджик до складова база ”Караман тепе“- р-н Пазарджик“ обяви „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 26.02.2021 г.

  • 11.03.2021 г.

  • 14210000: Доставки

  • 05729-2021-0002

  • https://app.eop.bg/today/114498