ВиК – Смолян с публично състезание за доставка на водомери

22.07.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на водомери необходими за дейността на ВиК ЕООД – Смолян по две обособени позиции“ обяви дружеството на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на водомери необходими за дейността на ВиК ЕООД – Смолян по две обособени позиции“ обяви дружеството на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 22.07.2021 г.

  • 13.08.2021 г.

  • 38421100: Доставки

  • 00295-2021-0006

  • https://app.eop.bg/today/146386