ВиК – Пловдив с обява за доставка на ремонтни и аварийни скоби за водопроводни тръби

22.07.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на ремонтни и аварийни скоби от хромирана ламарина за водопроводни тръби от етернит, полиетилен и стомана“ обяви Водоснабдяване и канализация ЕООД – Пловдив на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на ремонтни и аварийни скоби от хромирана ламарина за водопроводни тръби от етернит, полиетилен и стомана“ обяви Водоснабдяване и канализация ЕООД – Пловдив на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 22.07.2021 г.

  • 16.08.2021 г.

  • 44163210: Доставки

  • 00197-2021-0026

  • https://app.eop.bg/today/148079