ВиК Добрич с обява за доставка на течен хлор и натриев хипохлорит

07.08.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца“ обяви Водоснабдяване и канализация Добрич АД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

 

Кодът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) е 24312220: Доставки.

 

Срокът за получаване на офертите е 23:59 часа на 21.08.2020 г.

 

Повече информация за обявената обществена поръчка може да намерите на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки:

 

Номер: 05374-2020-0008

 
 • Обществена поръчка с предмет „Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца“ обяви Водоснабдяване и канализация Добрич АД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

   

  Кодът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) е 24312220: Доставки.

   

  Срокът за получаване на офертите е 23:59 часа на 21.08.2020 г.

   

  Повече информация за обявената обществена поръчка може да намерите на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки:

   

  Номер: 05374-2020-0008

   
 • 07.08.2020 г.